Naar boven ↑

Rechtspraak

Verwijzingsverzoek klager. Klager heeft tot heden 7 klachten over dekens ingediend inzake de uitvoering van hun bevoegdheden in de zin van de Advocatenwet. Gezien de lichtzinnigheid van die verwijten en de vrijheid die de dekens hebben bij de uitvoering van die bevoegdheden, wijst de voorzitter het verzoek af. Misbruik van klachtrecht.