Naar boven ↑

Rechtspraak

De voorzitter is niet van de volledige feiten uitgegaan, omdat zij, althans dat blijkt niet uit haar beslissing,  een door klaagster nagezonden en door de raad geaccepteerde brief niet in haar beslissing heeft meegenomen. Verzet gegrond.

Klaagster heeft niet aangetoond dat verweerders als haar advocaat zijn opgetreden.

Klacht ongegrond.