Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft aan de rechtbank mededelingen over de inhoud van schikkingsonderhandeling gedaan. Advocaat heeft ter zitting erkend dat er geen sprake was van een onvoorwaardelijk aanbod, zoals bedoeld in de toelichting op gedragsregel 27, en dat hij gedragsregel 27 heeft overtreden. De raad volstaat , gelet op het ter zitting getoonde inzicht in het tuchtrechtelijk verwijtbaar karakter van zijn handelen en de toezegging dat hij in de toekomst met inachtneming van gedragsregel 27 zal gaan handelen, met het opleggen van een waarschuwing.

Klacht gegrond, waarschuwing.