Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over eigen advocaat. Zitting heeft met gebruikmaking van telehoren plaatsgevonden. Niet gebleken dat de belangen van klager daardoor onvoldoende zorgvuldig zijn behartigd. Klager heeft bovendien zelf te kennen gegeven niet naar de rechtbank te willen afreizen. Klager heeft niet onderbouwd welke voor de beoordeling van de zaak relevante stukken door de advocaat niet in het geding zijn gebracht. Niet gebleken dat verweerder heeft geweigerd de zaak voortvarend over te dragen. Klacht kennelijk ongegrond