Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over advocaat van de wederpartij. Klacht is gedeeltelijk ingediend nadat de in artikel 46g lid1 sub a Advocatenwet bedoelde termijn is verstreken. Voor het overige: partijdigheid is een kernwaarde van de advocaat (artikel 10a Advocatenwet). Advocaat heeft steeds gehandeld in het belang van zijn cliënt. Niet gebleken dat de belangen van klager nodeloos zijn geschaad.

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond.