Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over advocaat van de wederpartij. Niet gebleken dat de advocaat aanleiding had moeten hebben om aan de juistheid van de van zijn cliënte verkregen informatie te twijfelen. Voorzover de facturen door de cliënte van de advocaat al ten onrechte aan klaagster zouden zijn verstuurd, wat niet is gebleken, valt de advocaat daarvan geen verwijt te maken. Het stond de advocaat vrij om klaagster te sommeren tot betaling van de openstaande facturen over te gaan en haar bij gebreke daarvan rechtsmaatregelen in het vooruitzicht te stellen.

Klacht kennelijk ongegrond.