Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht heeft betrekking op het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat van BV X. Klacht van klager is enkel ontvankelijk voor zover deze betrekking heeft op het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij van klager. Advocaat heeft in die hoedanigheid de belangen van klager niet nodeloos geschaad. Voor het overige is de klacht, vanwege het ontbreken van een eigen belang van klager, niet-ontvankelijk.

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond.