Naar boven ↑

Rechtspraak

De mediation is aangevangen op het moment dat partijen daarover ter zittingĀ  in aanwezigheid van de mediator overeenstemming hebben bereikt, derhalve op 31 augustus 2021. Dat de mediationovereenkomst pas in december 2021 is ondertekend maakt dit niet anders. Advocaat heeft een tijdens de mediation in opdracht van de advocaten van beide partijen verkregen herwaarderingsverklaring in de bodemprocedure ingebracht.

De uitzondering op de geheimhoudingsverplichting ex artikel 7.2 van het mediationreglement is in deze zaak niet van toepassing, omdat niet kan worden vastgesteld dat de advocaat buiten mediation over de door haar in het geding ingebrachte herwaarderingsverklaring had kunnen beschikken, is de uitzondering. De gezamenlijke herwaarderingsverklaring valt daarom onder de geheimhoudingsplicht van partijen.

Klacht gegrond, waarschuwing