Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Klaagster heeft tegenover het verweer van verweerder niet onderbouwd welke vertrouwelijke informatie verweerder in 2016 van de gemachtigde van klaagster heeft gekregen die redelijkerwijs van belang is voor het huidige geschil tussen klaagster en O&G. Niet valt dan ook in te zien waarom verweerder niet zou kunnen optreden voor O&G in de procedure tegen klaagster. Van strijd met gedragsregels 1 en 2 is geen sprake.