Naar boven ↑

Rechtspraak

Raadsbeslissing. Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Als partijdig advocaat was verweerster gehouden het belang van haar cliënt te dienen. Het was niet in het belang van haar cliënt om na een enkele aanwijzing van de advocaat van de wederpartij dat een brief van de belastingdienst vervalst was, deze brief direct uit de procedure terug te trekken. Het stond verweerster vrij om deze beschuldiging eerst zelf te onderzoeken en met haar cliënt te bespreken. Het is haar niet tuchtrechtelijk te verwijten dat zij van de echtheid van de bewuste brief is uitgegaan totdat voor haar onomstotelijk vaststond dat de brief een vervalsing betrof. Beide klachtonderdelen ongegrond.