Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over voormalige advocaat van klager. Kwaliteit dienstverlening. Alimentatieberekening. De voorzitter kan op basis van de overgelegde stukken niet nagaan waardoor het verschil tussen het door verweerster ingevulde inkomen uit arbeid en het door de rechtbank gebruikte inkomen is ontstaan. Uit de stukken blijkt niet dat klager hier nadeel van heeft ondervonden. Van excessief declareren is niet gebleken. Het tarief en het aantal gedeclareerde uren staan in verhouding tot de door verweerster voor klager verrichte werkzaamheden zoals die blijken uit de overgelegde declaraties met urenspecificaties. Klacht kennelijk ongegrond.