Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over de kwaliteit van dienstverlening kennelijk ongegrond. De voorzitter kan niet vaststellen dat verweerder klaagster ter zitting onder druk heeft gezet en/of tegen haar wil de schikking heeft laten ondertekenen.