Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over de kwaliteit van dienstverlening in een huurkwestie kennelijk ongegrond. Verweerders advies is niet onjuist of anderszins kwalitatief onder de maat.