Naar boven ↑

Rechtspraak

Naar het oordeel van de raad is het advies van verweerder om in de gegeven omstandigheden een kort geding te starten in het huurgeschil van klager met een huurder niet onbetamelijk of onzorgvuldig geweest. Van excessief declareren is de raad niet gebleken. Verweerder heeft voldoende duidelijk met klager gecommuniceerd over de ontwikkelingen in zijn zaak en over de stijgende kosten, zodat klager op grond daarvan een afweging kon maken over eventuele voortzetting van zijn zaak. Ongegrond.