Naar boven ↑

Rechtspraak

Verweerder is op ernstige wijze tekortgeschoten in de behartiging van de belangen van klager in zijn geschil met de NAM na aardbevingsschade. Verweerder is voor klager onbereikbaar geweest, heeft de zaak niet voortvarend opgepakt, geen processtrategie met klager besproken en de bijbehorende proces- en financiële risico's niet onder de aandacht van klager gebracht. De met klager gemaakte (proces)afspraken om een kort geding te starten, is verweerder niet nagekomen. Zodra verweerder zich weer als advocaat inschrijft, legt de raad hem een schorsing van 6 weken op. Daarnaast wordt aan verweerder een voorwaardelijke geldboete van € 1.000,- opgelegd, die hij niet hoeft te betalen indien hij tijdig aan klager de eigen bijdrage heeft terugbetaald.