Naar boven ↑

Rechtspraak

22-100/DB/LI:

Advocaat heeft kansen en (financiële) risico’s in de procedure in hoger beroep niet met zijn cliënt besproken. Niet gebleken dat de communicatie van de advocaat onvoldoende professioneel was.

Klacht (gedeeltelijk) gegrond, waarschuwing

22-200/DB/LI:

Daargelaten de vraag of  de advocaat al dan niet gehouden was de klacht van klager van 11 juni 2021 over zijn handelen bij zijn verzekeraar te melden, welke vraag de raad zonder over die klacht te beschikken niet kan beantwoorden, begrijpt de raad uit de overgelegde stukken en de verklaring van klager ter zitting dat verweerder in ieder geval op 29 juli 2021 bij zijn verzekeraar melding heeft gemaakt. Niet dusdanig lange termijn dat de advocaat hiervan tuchtrechtelijk een verwijt te maken valt.

Klacht ongegrond