Naar boven ↑

Rechtspraak

Ontvankelijkheid hoger beroep. Op grond van artikel 56, eerste lid, sub a Advocatenwet kan een klager/klaagster alleen hoger beroep instellen tegen een beslissing van de raad waarbij de klacht geheel of ten dele ongegrond is verklaard. Dit betekent dat voor een klager/klaagster geen beroep openstaat tegen de beoordeling van gegrond verklaarde klachtonderdelen. Aangezien klaagster in beroep komt tegen het gegrond verklaarde klachtonderdeel c), met als doel haar reiskosten en een betaalde factuur aan verweerder vergoed te krijgen, is klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.