Naar boven ↑

Rechtspraak

Contact tussen klager met de beklaagde advocaat heeft enkel plaatsgevonden in diens hoedanigheid van klachtenfunctionaris. De voorzitter heeft de klacht daarom terecht opgevat als een klacht over het optreden van de advocaat in die hoedanigheid.

Verzet ongegrond.