Naar boven ↑

Rechtspraak

Het door klager in verzet gestelde is door de voorzitter meegenomen bij de beoordeling van een klachtonderdeel , waarbij de voorzitter tot het oordeel is gekomen dat verweerder de grenzen van de hem toekomende vrijheid als advocaat van klagers wederpartij niet heeft overschreden.

Verzet ongegrond