Naar boven ↑

Rechtspraak

Raadsbeslissing; Ongegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. Anders dan klaagster is de raad van oordeel dat verweerster zich niet onnodig grievend heeft uitgelaten over klaagster in haar processtukken. Daarnaast heeft verweerster de geheimhouding van de mediation niet geschonden, aangezien zij zich enkel over het (niet inhoudelijk) verloop van de mediation heeft uitgelaten. Tot slot heeft verweerster geen feiten in haar processtukken vermeld waarvan zij wist of kon weten dat deze onjuist zijn.