Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat over kwaliteit van de dienstverlening. De klacht dat verweerder heeft geweigerd een onafhankelijk beƫdigd schade-expert te regelen en een schadestaat te laten opmaken en dat hij de termijn voor indiening van deze schadestaat heeft laten verstrijken mist feitelijke grondslag het opstellen en indienen van een schadestaat in deze stand van de procedure niet aan de orde was. Niet gebleken dat verweerder geen actie heeft ondernomen om in overleg te gaan met klaagster en dat hij vanaf 2 november 2021 onbereikbaar was voor klaagster. Voor de juistheid van de ernstige verwijten dat verweerder bewijs van financiƫle oplichting door het UWV heeft verduisterd, valsheid in geschrifte heeft gepleegd en heeft gecollaboreerd en afspraken heeft gemaakt met het UWV heeft de voorzitter in het dossier geen enkel aanknopingspunt gevonden. Klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.