Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over de eigen advocaat. Niet is komen vast te staan dat verweerder met klager heeft afgesproken dat een voorlopig getuigenverhoor zou worden gestart. Klager heeft via zijn rechtsbijstandsverzekeraar aan verweerder de opdracht gegeven om hoger beroep in te stellen en heeft dat gedaan met een getuigenbewijsaanbod. Verweerder is wel tekortgeschoten richting klager door op het laatste moment een concept beroepschrift aan klager toe te sturen, de tijdig van klager ontvangen suggesties zonder overleg niet in de definitieve versie te verwerken en klager pas weken later na diens verzoek de definitieve versie toe te sturen. Verweerder heeft hierdoor onvoldoende duidelijk schriftelijk met klager gecommuniceerd over de voor klager belangrijke kwesties en hem onvoldoende bij de totstandkoming van het processtuk betrokken (gedragsregel 16). Dit deel van de klacht is gegrond. Waarschuwing.