Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Kennelijk ongegronde klacht over de advocaat wederpartij. In dit geval geen sprake van vertrouwelijke correspondentie tussen een advocaat en zijn cliënt. Nu de correspondentie gericht is aan klager en de wederpartij hebben klager en zijn gemachtigde ervoor gekozen om de grenzen van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt te verlaten. Op verweerder rustte dan ook geen verplichting om het voornemen tot het indienen van de betreffende e-mail als productie te bespreken met klagers gemachtigde, dan wel de deken daarover te benaderen.