Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat van de wederpartij. Advocaat heeft het standpunt van zijn cliënt verwoord en daarbij het belang van de wederpartij niet nodeloos geschaad. De voor advocaten geldende gedragsregels verplichten een advocaat om niet tegen de wens van zijn cliënt medewerking te (blijven) verlenen aan een mediationtrajecten. Verweerder heeft gehandeld conform de wens van zijn cliënt. Niet valt in te zien welk verwijt hem daarvan valt te maken.
Klacht kennelijk ongegrond.