Naar boven ↑

Rechtspraak

Ongegrond wrakingsverzoek. De wrakingskamer heeft de indruk dat verzoeker de behandelend kamer van het hof in de hoofdzaak als wederpartij ziet die niet onafhankelijk is. Verweerders zijn echter niet “een tegenpartij”, maar maken onderdeel uit van een rechtsprekende instantie die verzoekers klacht over de verwerend advocaat in hoger beroep beoordelen. Zonder deugdelijke grond en/of toelichting valt niet in te zien op welke wijze hun rol als lid van (de behandelend kamer van) het hof wijst op partijdigheid en/of vooringenomenheid. Geen onderbouwing van verzoeker en geen aanwijzingen dat bij verweerders sprake is van vooringenomenheid jegens verzoeker dan wel dat de bij verzoeker bestaande vrees daarvoor gerechtvaardigd is. 
Wraking van alle leden van het hof of een lid die geen onderdeel uitmaakt van de behandelend kamer is niet mogelijk.