Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag. Vaststaat dat de (toenmalig) deken in deze kwestie al eerder advocaten heeft aangewezen. De tweede aangewezen advocaat is op basis van het dossier en een medisch advies tot een inschatting en het advies gekomen dat de door klaagster gewilde procedure geen kans van slagen had. Het feit dat de door de deken aangewezen advocaat vanwege zijn inschatting niet bereid is de zaak van klaagster (verder) in behandeling te nemen, betekent niet dat klaagster recht heeft op de aanwijzing van een andere advocaat. De ​​​​​slotsom is dat het beklag ongegrond is.