Naar boven ↑

Rechtspraak

Herzieningsverzoek. Verzoeker is in de tuchtprocedure de klagende partij en geen advocaat aan wie een maatregel is opgelegd. Verzoeker kan dan ook geen beroep doen op de in het herzieningsprotocol opgenomen uitzonderingen. Op grond van het voorgaande zal het herzieningsverzoek van verzoeker niet-ontvankelijk worden verklaard. Het beroep van verzoeker op art. 6 EVRM, inhoudende dat geen sprake is van een eerlijk proces omdat een beklaagde advocaat wel en een klager geen recht heeft om herziening kan vragen, gaat niet op.