Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag + misbruik van recht. Naar het hof begrijpt, wil klager een spoedprocedure tegen de Nederlandse Staat starten, omdat hij wil afdwingen dat er een gesprek tussen hem en de Minister van Justitie en Veiligheid plaatsvindt. Het OM zou namelijk allerlei incidenten hebben uitgelokt, waardoor tegen klager onrechtmatige daden zijn gepleegd. Het hof is van oordeel dat uit de overgelegde stukken niet is gebleken van feiten en omstandigheden op grond waarvan de door klager gewenste procedure een redelijke kans van slagen heeft. De deken heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat niet is gebleken dat de Nederlandse Staat de door hem beschreven incidenten heeft uitgelokt. De deken heeft klager geadviseerd om bewijsstukken te verzamelen, waarbij hij zich tot de verhuurder, politie of GGZ-instelling kan wenden. Ook in dit verband heeft de deken terecht aangevoerd dat hiervoor geen sprake van is verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Het beklag van klager zal ongegrond worden verklaard.