Naar boven ↑

Rechtspraak

Appelverbod. Klager heeft aangevoerd dat de raad van discipline de beslissing op verzet onvoldoende heeft gemotiveerd en voorbij is gegaan aan de kern van de zaak. De door klager aangevoerde gronden zien in essentie op de inhoudelijke beoordeling van de zaak. Dergelijke beroepsgronden leveren naar vaste jurisprudentie geen grond op voor het aannemen van een schending van een fundamenteel rechtsbeginsel en rechtvaardigen dus geen doorbreking van het appelverbod. ​​​​​​Het beroep van klager zal dan ook niet ontvankelijk worden verklaard.