Naar boven ↑

Rechtspraak

Dekenbezwaar over advocaat in hoedanigheid van intern onderzoeker in alle onderdelen ongegrond. Niet is gebleken dat verweerster onvoldoende heeft ondernomen om aan het bestuur van de beroepsorganisatie duidelijk te maken dat de inhoud van het rapport vertrouwelijk moest blijven en uitsluitend intern mocht worden gebruikt. Dat de beroepsorganisatie heeft besloten om tot publicatie van de conclusies uit het rapport over te gaan, ligt buiten de risicosfeer van verweerster. Verder is niet komen vast te staan dat verweerster een dubbele rol vervulde tijdens haar onderzoek.