Naar boven ↑

Rechtspraak

Niet gebleken dat advocaat de belangen van klager in de strafrechtprocedure in appel onvoldoende zorgvuldig heeft behartigd. Dat door het gerechtshof een hogere straf is opgelegd betekent niet dat de advocaat in zijn dienstverlening tekort is geschoten. Advocaat heeft plan van aanpak met klager besproken. Klager was het eens met het advies om niet ter zitting te verschijnen. Advocaat had er beter aan gedaan om voor de zitting een afschrift van zijn pleitnota aan klager toe te sturen, maar het betrof geen processtuk waaraan door klager nog goedkeuring diende te worden verleend. Gesteld noch gebleken is dat verweerder het vooraf besproken standpunt van klager in zijn pleitnota onjuist heeft verwoord. De verzochte werkzaamheden na afloop van de appelprocedure vielen buiten het bereik van de voor de rechtsbijstand van de advocaat verleende toevoeging.

Klacht ongegrond.