Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Kennelijk ongegronde klacht over het handelen en/of nalaten van advocaat van de wederpartij. De reactietermijn was in de gegeven omstandigheden niet te kort. Het behoort voorts niet tot de taak van de tuchtrechter om een inhoudelijk oordeel over civielrechtelijke kwesties te geven. Dat oordeel is voorbehouden aan de civiele rechter.