Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht tegen de advocaat van de wederpartij gedeeltelijk gegrond. Verweerster heeft in een procedure informatie over schikkingsonderhandelingen aan de rechter voorgelegd. Dit is onbetamelijk. De raad ziet in de omstandigheden van het geval – verweerster toont inzicht in haar gedragingen en klager is niet benadeeld – grond om geen maatregel op te leggen.