Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over advocatenkantoor van de eigen advocaat. Kwestie uit 2017. Klager sub 1 is kennelijk niet-ontvankelijk omdat hij geen zelfstandig belang bij de klacht heeft. Overige klagers zijn niet-ontvankelijk in de klacht wegens overschrijding van de driejaarstermijn ex artikel 46g lid 1 sub a Advocatenwet.