Naar boven ↑

Rechtspraak

Verzetzaak. Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerster zou onwaarheden hebben verkondigd door in een kort geding dagvaarding een onjuiste woonplaats van haar cliënte te noemen. De voorzitter was van oordeel dat klager zijn standpunt dat verweerster moedwillig onwaarachtig heeft verklaard over de woonplaats van haar cliënte onvoldoende heeft onderbouwd. In zijn verzetschrift herhaalt klager slechts zijn eerder ingenomen standpunten, maar voert geen gronden aan die tot een gegrond verzet kunnen leiden. Verzet ongegrond.