Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over handelen advocaat wederpartij. Verweerder heeft de hem toekomende vrijheid als advocaat van klagers wederpartij niet overschreden. Verweerder heeft, op basis van de informatie die hij ter schikking had en ter behartiging van de belangen van zijn cliënt de standpunten van zijn cliënt in het kort geding naar voren heeft gebracht. Niet gebleken dat verweerder daarbij heeft gelogen en/of  onjuiste informatie aan de voorzieningenrechter heeft voorgehouden. Ook is het niet gebleken dat verweerder bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van klager onnodig of onevenredig en zonder redelijk doel heeft geschaad. Van misleiding, smaad en laster, zoals klager in zijn klacht heeft gesteld, is niet gebleken en de dossierstukken bieden daar ook geen aanknopingspunten voor. Klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.