Naar boven ↑

Rechtspraak

Beroep doorbreking appelverbod. Klaagster heeft zich beroepen op de schending van fundamentele rechtsbeginselen, nu de raad de uitspraakdatum heeft vervroegd. Anders dan klaagster stelt, oordeelt het hof dat klaagster geen wrakingsmogelijkheid is ontnomen door de vervroeging. De mogelijkheid van wraking stond open voor klaagster, ondanks dat haar gemachtigde in een andere niet verwante zaak nog een wrakingszaak tegen die rechter had lopen. Ook is er geen sprake van schending van openbaarheid. De raad heeft immers aangekondigd dat zij eerder uitspraak zou doen en aan alle vereisten van openbaarheid is door de raad voldaan. Beroep niet-ontvankelijk.