Naar boven ↑

Rechtspraak

Optreden van advocaat van de wederpartij. Advocaat mocht het standpunt van zijn cliënt verwoorden en daarbij  afgaan op de informatie van zijn cliënt. De kwestie betreffende de eigendom van het paard I was onderwerp van het geschil waarover door de kantonrechter is geoordeeld. Niet gebleken dat klager nodeloos in rechte is betrokken.

Klager heeft geen rechtstreeks belang bij de wijze waarop de kosten van rechtsbijstand van de advocaat van de wederpartij worden voldaan.

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond.