Naar boven ↑

Rechtspraak

 Artikel 13-beklag. Klaagster heeft inmiddels zelf een andere advocaat gevonden die voor haar het beoogde resultaat (toegang tot de woning van erflaatster om waardevolle spullen te kunnen ophalen) heeft behaald. Klaagster heeft dan ook geen belang meer bij toewijzing van een advocaat. Reeds om die reden zal het beklag ongegrond worden verklaard. Klaagster wenst zich daarnaast te beklagen over de handelwijze van de aangewezen advocaat en de deken. Voor dergelijke klachten geldt een andere procedure. Verwezen wordt naar artikel 46c lid 1 en 5 van de Advocatenwet.