Naar boven ↑

Rechtspraak

Geen sprake van advocaatrelatie tussen klager en de beklaagde advocaat, ook al was klager aanwezig bij het eerste gesprek tussen die advocaat en zijn (toenmalige) partner en had hijzelf -in verband met de erkenning van het nog ongeboren kind van de cliënte van de advocaat en klager- ook belang bij een spoedige inschrijving van de echtscheiding tussen de cliënte van de advocaat en haar ex-echtgenoot. Geen sprake van handelen in strijd met gedragsregel 15.

Geen sprake van rauwelijks dagvaarden.

Klacht ongegrond.