Naar boven ↑

Rechtspraak

klacht over advocaat over belangenverstrengeling. Klagers hebben een deel van de opbrengst in een procedure van de cliënt van verweerder tegen de tegenpartij gekocht en de cliënt bijgestaan als adviseur. Anders dan zij bij het hof hebben aangevoerd, oordeelt het hof dat zij niet als cliënt van verweerder zijn aan te merken in die kwestie. Nu klagers daarbij geen tegengesteld belang hadden tov de cliënt in de procedure is gedragsregel 15 lid 1 niet van toepassing. Voor zover klagers en de cliënt in conflict zijn geraakt, is niet gebleken dat verweerder tegen klagers is gaan optreden. Klacht ongegrond, bekrachtiging.
Verder is in deze zaak door klagers aangevoerd dat de raad de klachtomschrijving niet juist heeft vastgesteld, omdat diverse verwijten uit de procedure bij de deken daar niet in zijn betrokken. Het hof stelt vast dat het merendeel een nadere invulling van die klachtomschrijving bevat en voor het overige niet bij de deken zijn aangebracht en daarom buiten behandeling blijven.