Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft zonder opdracht van klagers mede namens klaagster sub 1 hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank van 27 juli 2017. Advocaat heeft klagers niet gewezen op de risico’s in hoger beroep en hen niet geïnformeerd over de gronden in hoger beroep en de voortgang van de procedure. Advocaat heeft klagers daardoor onderworpen aan het risico op een nadeligere uitspraak, welk risico zich ook geeft voorgedaan nu in hoger beroep aan klager sub 2 persoonlijk een boete van € 63.000,- is opgelegd.

Klacht gegrond , voorwaardelijke schorsing twee weken, proeftijd 2 jaren.