Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag. Nu klaagster meerdere malen door de stafjurist in de gelegenheid is gesteld de benodigde informatie te verstrekken en zij daar niet aan heeft voldaan, voldoet de door klaagster verschafte informatie niet aan de vereisten om het verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet op deugdelijke wijze te kunnen beoordelen. Het hof is van oordeel dat de (voormalig) deken terecht het verzoek op grond van de beschikbare informatie heeft afgewezen. Het beklag wordt ongegrond verklaard.