Naar boven ↑

Rechtspraak

Omdat advocaat heeft nagelaten de wijze van praktijkuitoefening schriftelijk in een opdrachtbevestiging vast te leggen, komt het geschil hierover voor risico van de advocaat. De advocaat heeft aldus niet voldaan aan de ingevolge het in artikel 7.5 van de Verordening op de Advocatuur bepaalde op haar rustende verplichting, wat haar tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. De vermelding onder twee facturen maakt dit niet anders. De advocaat mocht er niet op vertrouwen dat zij klager hiermee voldoende had geïnformeerd.  

Omdat de klacht verband houdt met het uitblijven van opdrachtbevestigingen, waarover in een eerdere klachtzaak al is geklaagd en waarvoor aan de advocaat al een maatregel is opgelegd, legt de raad in deze zaak geen maatregel aan de advocaat op.

Klacht gegrond, geen maatregel.