Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft klager weliswaar bericht dat de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar was doorgeleid, maar zij heeft nagelaten de gegevens van de verzekeraar tijdig aan klager te verstrekken.

Klacht gegrond, waarschuwing, (gedeeltelijke) proceskostenveroordeling.