Naar boven ↑

Rechtspraak

Ne bis in idem. Hoewel de klachten van verweerster niet in precies dezelfde bewoordingen als in de eerdere klachtprocedure zijn geformuleerd en de klachten van enkele andere voorbeelden zijn voorzien, betekent dit niet dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die klager bij de formulering van de eerdere klachten niet bekend waren en hem evenmin bekend konden zijn.

Niet gebleken dat advocaat voor de eigen bijdrage, waarvoor bijzondere bijstand is aangevraagd, een contante betaling van klager heeft aangenomen.

Klacht ged niet-ontvankelijk, ged. ongegrond