Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over (voormalig) deken deels niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop en deels kennelijk niet-ontvankelijk, omdat verweerder niet verantwoordelijk was voor het handelen waarover wordt geklaagd. Klacht voor het overige kennelijk ongegrond.