Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag. Klager heeft veel stukken en e-mails over zijn problemen met de gemeente aan de deken toegezonden. Ondanks al deze overgelegde stukken is onvoldoende duidelijk welk gedrag klager de gemeente nu concreet verwijt, terwijl deze informatie nodig is om inzicht te krijgen in de juridische haalbaarheid ervan. De deken heeft dan ook terecht kunnen concluderen dat hij niet kan vast stellen of een procedure tegen de gemeente redelijke kans van slagen heeft. Het beklag wordt ongegrond verklaard.