Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaten hebben bij de overname van een zaak geen afspraken gemaakt over de verrekening van de aan de cliënte opgelegde eigen bedrage. Ook overigens is niet komen vast te staan dat er sprake is van tussen advocaten vastgelegde afspraken, waaruit blijkt  dat de eerste advocaat had moeten begrijpen dat hij de aan zijn cliënte opgelegde eigen bijdrage niet meer aan haar in rekening mocht brengen. Het valt de eerste advocaat daarom tuchtrechtelijk niet aan te rekenen dat hij de eigen bijdrage bij zijn cliënte in rekening heeft gebracht en op betaling daarvan heeft aangedrongen.

Klacht ongegrond