Naar boven ↑

Rechtspraak

Het hof stelt met de raad vast dat verweerder meermalen niet heeft voldaan aan het verzoek van de deken om een aantal dossiers aan haar ter beschikking te stellen en bekrachtigt de beslissing van de raad, behalve voor wat betreft de maatregel. Het hof ziet geen aanleiding verweerder een boete op te leggen. Oplegging van een voorwaardelijke schorsing van 6 weken (raad: 12 weken), met als bijzondere voorwaarde dat verweerder gehouden is om in het lopende onderzoek volledige medewerking te verlenen en de opgevraagde dossiers (voor zover nog niet verstrekt) aan de deken te verstrekken.